ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ВАКЦИНД ХАМРАГДЛАА

Коронавирусын цар тарлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дархлаажуулалтын вакцины 1 дүгээр тунд 24 алба хаагчдыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр хамруулсан бол 2 дугаар тунг 05 дугаар сарын 03-ны өдөр дээрх алба хаагчдыг бүрэн хамрууллаа хамрууллаа.

Back to top button