Home / Uncategorized / СУЛЛАГДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

СУЛЛАГДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хорих ял эдлээд суллагдсан тодорхойлолтыг Улаанбаатар хот Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Хорих ял эдлүүлэх албаны Хоригдогсдын шилжилт хөдөлгөөн, дүн бүртгэлийн тасаг 201 тоотоос авах

  • Цахим иргэний үнэмлэх
  • Өөрийн биеэр байх

Хаяг:

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий газар

Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу 13/1

Хуульчдын гудамж

Улаанбаатар – 210646

Утас: 70109961

Scroll To Top