Home / Мэдээ мэдээлэл / ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРАНД МӨРДӨГДӨХ ГАДАГШАА БОЛОН ДОТОГШОО ЧИГЛЭСЭН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН СУДАЛГАА

ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРАНД МӨРДӨГДӨХ ГАДАГШАА БОЛОН ДОТОГШОО ЧИГЛЭСЭН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН СУДАЛГАА

ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРАНД МӨРДӨГДӨХ ГАДАГШАА

БОЛОН ДОТОГШОО ЧИГЛЭСЭН ХУУЛЬ

ТОГТООМЖИЙН СУДАЛГАА

2017.02.07.                                                                                                                                 Булган сум

 

д/д Хууль тогтоомжийн нэр Гадагшаа чиглэсэн Дотогшоо  чиглэсэн Тайлбар
                                                                          Хууль
1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль + +  
2 Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль + +  
3 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль + +  
4 Эрүүгийн хууль + +  
5 Төрийн албаны хууль + +  
                                                    Засгийн газрын тогтоол
1 ШШГБ-ын албан хаагчдад төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам   +  
2 Хорих байгууллагын алба хаагчдад хоригдолтой ажилласны нэмэгдэл олгох журам   +  
3 Хорих байгууллагын гүйцэтгэх ажилтанд тусгай албаны нэмэгдэл олгох журам   +  
4 Хорих байгууллагын алба хаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам   +  
                                                                    Журам заавар
1 Хорих байрны дотоод журам + +  
2 Хорих ангийн дотоод журам + +  
3 Харуул хамгаалалт ялтанд хяналт тавих журам + +  
4 Тэргүүний хүмүүжигчийн урамшуулал олгох журам + +  
5 Ялтныг нийгэмшүүлэх хөтөлбөр + +  
6 Нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөлтийн заавар + +  
7 Ялтанд шагналын хоног олгох, тэнсэн суллах, ялын дэглэмийг өөрчлөхөд мөрдөх журам + +  
8 Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийгмийн ажилтны ажлын заавар + +  
9 ШШГБ-ын галт зэвсэг, хэрэгслэлтийг бүртгэх, олгох,хадгалах, хяналт тавих журам + +  
10 Ялтныг хорих ангид хуваарилах, хорих анги хооронд шилжүүлэх журам + +  
11 Ялтныг хуяглан хүргэх заавар + +  
12 Ялтныг мэргэжлийн түр сургалтанд хамруулах, шалгалт авах, мэргэжлийн чадамжийн гэрчилгээ олгох журам + +  
13 Сахилгын байр тусгаарлах тасалгааны нөхцөл журам + +  
14 ШШГБ-ын ажилтаны тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам + +  
15 Цагдан хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх түүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад эмчлэх, цагдан хорих   байранд эмнэлгийн ажилтан ирж үйлчлэх + +  

               Тушаалууд

1 ШШГБ-ын ажилтанд шагнал урамшуулал олгох журам + +  
2 ШШГБ-ын ажилтны ёс зүйн дүрэм + +  
3 ШШГБ-ын офицер ахлагч нарт цэргийн цол олгох журам + +  
4 Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам + +  
5 ШШГБ-ын үйлчилгээний стандарт + +  
6 ШШГБ-ын хөдөлмөрийн дотоод журам + +  
7 ШШГБ-ын архивын ажлын заавар + +  
8 ШШГБ-ын ажилтны дүрэмт хувцас, албаны үнэмлэхийг хураан авах, тооцоо хийх журам   +  
9 ШШГБ-ын ажилтны сахилгын дүрэм + +  
10 ШШГБ-ын офицер, ахлагч нарт нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам   +  

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: ХҮНИЙ ТОО БҮРТГЭЛИЙН

БАЙЦААГЧ, ДЭСЛЭГЧ                            Н. ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top