Home / Удирдах алба хаагчид
Удирдах алба хаагчид

Удирдах алба хаагчид

Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга,  дэд хурандаа Д.Төгсбаяр.

Ажил байдлын талаар:

–     ШШБЕГ-ын даргын 2002 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн б/350 дугаар тушаалаар Хорих 439 дүгээр ангид төлөөлөгч,

–      ШШГЕГ-ын даргын 2004 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн б/669 дүгээр тушаалаар Хорих 439 дүгээр ангид “Ахлах төлөөлөгч”,

–     2005 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн б/352 дугаар тушаалаар Цагдан хорих 461 дүгээр ангид ээлжийн дарга,

–     2007.04.10-ны өдрийн б/209 тоот тушаалаар Цагдан хорих 461 дүгээр ангид “төлөөлөгч”,

–     2007.08.13-ны өдрийн б/601 дүгээр тушаалаар Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд дэд дарга бөгөөд цагдан хорих байрны дарга,

–     2014 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2014 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр хүртэл Тогтоол гүйцэтгэх газарт Тоо бүртгэлийн тасгийн дарга,

–     2014.11.05-ны Төв аймаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга,

–     2015.06.03-ны өдрийн б/622 дугаар тушаалаар тус албаны даргаар тус тус томилогдон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад тасралтгүй  20 дахь жилдээ  ажиллаж байна.

Төв аймгийн цагдан хорих байрны дэд дарга бөгөөд цагдан хорих байрны даргаар ажиллах хугацаандаа байхдаа хоригдогч, хоригдлын зүгээс орголт, гэмт хэрэг, ноцтой зөрчил, нас баралт гаргаагүй ажиллаж 2010 оны Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Тэргүүний дэд дарга бөгөөд цагдан хорих байрны дарга”-аар шалгарч өргөмжлөл,  мөнгөн шагналаар шагнагдаж байсан.
         

                                                            Газрын удирдах алба хаагчид       

 

  •  Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, дэд хурандаа Д.Төгсбаяр холбоо барих утас:89086305
  • Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байрны дарга, хошууч Г.Эрхэмбаяр 90355858
  • Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч ахлах дэслэгч З.Ууганцэцэг холбоо барих утас: 89086306
Scroll To Top