Home / Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

  • Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, дэд хурандаа Д.Төгсбаяр утас 89086305, 70342181.
  • Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байрны дарга , дэд хурандаа О.Дашпүрэв утас 89407710.
  • Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тасгийн дарга бөгөөлд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч А.Хонгорзул  утас 89086306.
  • Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч  Б.Намжилмаа 88844288
Scroll To Top