АЛБА ХААГЧДЫГ ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАСАНД ШИЛЖҮҮЛЛЭЭ

Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/412 дугаар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/156 дугаар тушаалуудыг тус тус үндэслэн Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын алба хаагчдыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр хүйтний улирлын дүрэмт хувцсанд шилжүүлэн, жагсаалын үзлэгийг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллалаа.

Back to top button