Home / Мэдээ мэдээлэл / ӨР ТӨЛБӨРГҮЙН ЛАВЛАГААГ “ТҮЦ” МАШИНААС АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

ӨР ТӨЛБӨРГҮЙН ЛАВЛАГААГ “ТҮЦ” МАШИНААС АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

Байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажиллагааг улам боловсронгуй болгох зорилтын хүрээнд Төрийн мэдээлэл солилцооны “Хурдан” танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн системд холбогдож, Бүртгэл хяналтын цахим систем нэвтрүүлэн иргэн, хуулийн этгээдийн  өр төлбөрийн талаарх лавлагаа тодорхойлолтыг ТҮЦ машинаас шууд олгож  байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top