Home / Uncategorized / НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” арга хэмжээг зохион байгуулж нийт 25 иргэд

хамрагдсанаас 10 иргэнээс гаргасан шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлтийг газар дээр нь шийдвэрлэн хариу өгч, 15 иргэнд шийвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаатай холбоотой мэдээ мэдээлэл өгч ажиллалаа.

IMG_8159 IMG_8170 IMG_8168

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top