Home / Мэдээ мэдээлэл / КОМАНД ШТАБЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

КОМАНД ШТАБЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдэр гүйцэтгэх газарт “Онцгой нөхцөл байдал”

үүссэн үеийн Команд штабын хамтарсан сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан, тус газрын даргаар 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр батлуулж, 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 16-ний өдрийн хооронд Цагдаагийн газрын 4 алба хаагч, Нэгдсэн эмнэлгийн 2 алба хаагч, Онцгой байдлын газрын 2 тасаг буюу 12 алба хаагчидтай тус  газрын 22 алба хаагч хамтран зохион байгуулж ажиллалаа.

IMG_7816  IMG_7846   IMG_7999  IMG_8022IMG_8023

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top