Home / Uncategorized / Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын ” Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/148 дугаар тушаалаар батлагдсан журмыг нийт бие бүрэлдэхүүн танилцуулж, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-аар сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын ” Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/148 дугаар тушаалаар батлагдсан журмыг нийт бие бүрэлдэхүүн танилцуулж, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-аар сургалт зохион байгууллаа.

IMG_6935 IMG_6938 IMG_6939

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top