Home / Uncategorized / “Мөнгөн өвөл” цасны баярыг 2017 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр “Соёл спорт, урлаг хариуцсан салбар зөвлөл”-өөс зохион байгууллаа
“Мөнгөн өвөл” цасны баярыг 2017 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр “Соёл спорт, урлаг хариуцсан салбар зөвлөл”-өөс зохион байгууллаа

“Мөнгөн өвөл” цасны баярыг 2017 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр “Соёл спорт, урлаг хариуцсан салбар зөвлөл”-өөс зохион байгууллаа

2017 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр “Соёл спорт, урлаг хариуцсан салбар зөвлөл”-өөс алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, цэвэр агаарт гаргаж эрүүл мэнд бие бялдарыг чийрэгжүүлэх зорилгоор “Мөнгөн өвөл” цасны баярыг 3 багийн дунд 6 төрөлт тэмцээнээр амжилттай зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд төлөөлөгч, ахмад Ч.Мөнхбаяр ахлагчтай хамт олон тэргүүн байрыг эзэлж “Өргөмжлөл” үнэ бүхий зүйлээр шагнуулж амжилттай оролцлоо.

IMG_3261IMG_3274IMG_3285IMG_3534IMG_3550IMG_3553IMG_3560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top