Home / Uncategorized / Шийдвэр гүйцэтгэх алба нь Авилгаас урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн хүрээнд
Шийдвэр гүйцэтгэх алба нь Авилгаас урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн хүрээнд

Шийдвэр гүйцэтгэх алба нь Авилгаас урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн хүрээнд

Булган аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба нь Авилгаас урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр аймгийн хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн н.Амарыг урьж Авилгын мөн чанар , шалтгаан, хор хөнөөл сэдвээр нийт бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгууллаа. IMG_2163 IMG_2160

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top