Home / Утас, цахим хаяг

Утас, цахим хаяг

цахимм хаяг: bulgan.cd.gov.mn

Газрын дарга дэд хурандаа Д.Төгсбаяр-70342181, 89086305

цагдан хорих байрны дарга,  хошууч Г.Эрхэмбаяр 90355858

Цагдан хорих байрны утас – 80005760

тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч А.Хонгорзул -70342975, 89086306

Шийдвэр гүйцэтгэгч нарын утас:

10 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Э.Мягмаржав –89086010

11 дүгээр тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Ч.Даариймаа 89086012

12 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч З.Ууганцэцэг  89086011

13 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч  Б.Алтантуяа-89086013

Хорихоос өөр төрлийн ял хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Р.Удвал-89170990

Сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Б.Намжилмаа 88844288

 

 

 

Scroll To Top