Home / Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

Иргэдийг өдөр бүр дараах албан тушаалтан хүлээн авч уулзана

Иргэд хүлээн авах албан тушаалтны нэр

  • Шийдвэр гүйцэтгэх газрын  дарга, дэд хурандаа Д.Төгсбаяр 89086305
  • Цагдан хорих байрны дарга, хошууч Г.Эрхэмбаяр 90355858
  • Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч А.Хонгорзул 89086306
  • Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч, ахмад Р.Амгалан 99045637
  • 11 дүгээр тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч З.Ууганцэцэг 89086011
  • 10 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Э.Мягмаржав 89086010
  • 12 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Ч.Даариймаа 89086012
  • 13 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Б.Алтантуяа 89086013
Scroll To Top